zwammen zoals zwavelkopjes, inktzwammen, oesterzwammen en elfenbankjes voeden zich met afstervend hout en tasten geen gezond hout aan. Men vindt deze vaak terug op het dood hout van snoeiwonden, deze schimmels pasten de stabiliteit van de boom niet aan. De volgende zwammen kunnen de stabiliteit van de boom wel aantasten:

 

Echte honingzwam

De zwam groeit in grote bundels, met geel tot donkerbruine half bolvormige hoed op een slanke steel. De vruchtlichamen zijn zichtbaar van de late zomer tot de eerste vorst. Alle boomsoorten kunnen een waardplant zijn, en komt latent vaak in de bodem voor, de schimmel infecteert via de wortels bij verzwakte bomen (schade, water stagnatie, droogte).hongingzwam

De schimmel tast het cambium aan in de wortels en stamvoet,  waardoor de boom als het ware geringd wordt, en afsterft.  Later zorgt het voor witrot in onderliggende hout, dit zorgt ervoor dat de boom na verloop van tijd een verhoogd risico heeft op windworp of stambreuk.

Symptomen van aantasting zijn dat de bast los komt en de schimmeldraden zichtbaar worden (witviltige mat). Loofbomen vertonen een verminderde bladzetting. Aangetaste bomen dienen zo mogelijk met wortel en al verwijderd worden om kans op verspreiding te verkleinen.

Sombere honingzwam

Lijkt op de echte honingzwam, maar bezit donkere schubbe op zijn hoed en steel en kan Armillaria_ostoyae_01_nmv.jpgiets bruiner worden. Veroorzaakt dezelfde aantasting dan de echte honingzwam.  Op eiken veroorzaakt het vochtplekken op de stam die bestaat uit een wit schuim waarop verschillende insecten op afkomen, dit geeft zwart verkleurde lekbanden.

Spoelvoet collybia

Een wondparasiet die de boom infecteert via verwondingen aan de wortels en Spoelvoetcollybia_01.jpgwortelaanzetten bij voornamelijk eik en beuk. De schimmel groeit in kleine bundels aan de stamvoet van de boom, en bezit een roodbruine hoed met een diameter van 3 tot 7 cm. De
steel is gegroeft en vlezig, vanonder spoelvormig toegespist.

Hij veroorzaakt doorgaans witrot op beperkte schaal in de wortels en schade blijft meestal beperkt tot gedeeltelijke kroonsterfte. Bij langdurige aantasting kan dit leiden tot windworp.

Zwavelzwam

Waaiervormige halfronde zwammen, met golvende randen die voorkomtzwavelzwam.jpg op de stam van de boom. Wanneer ze jong zijn opvallend oranjegeel zijn. Later verkleuren de kleuren tot bijna wit. Vaak infecteert het de boom via een bastwond. De schimmel tast enkel het
kernhout aan, hierdoor blijft de boom vitaal. Maar op den duur wordt de boom wel gevoelig voor windworp.

Reuzezwam

Waaiervormige zwam die zich in grote getalen aan de stamvoet bevindt. De bovenzijde is geel tot bruin met concentrische cirkels. Tast de boom aan via beschadigde wortels veroorzaakt door verdichting, wisselende grondwaterstand of graafwerken. zowel het kernreuzenzwam als spinthout wordt aangetast. De boom gaat als reactie veel adventief wortels aanmaken en er valt niets te merken aan de conditie van de boom. Bij ver gevorderde aantasting zal de bladbezetting tot verminderen. Door het wegrotten van de wortels wordt de boom zeer gevoelig voor windworp

Echte tonderzwam

Hoefvormige zwam met een gewelfde, grijze tot roodbruine bovenzijde en eenechte-tonderzwam vlakke, witte onderzijde. De zwakte parasiet komt vaak voor op oudere bomen met een slechte conditie. En veroorzaakt simultane witrot, hierdoor is de boom stam- of takbreuk gevoelig. Komt vooral voor bij Beuk, Berk, Populier, Eik, Paardenkastanje en Linde.

Ganoderma geslacht

  • Dikwandtonderzwam

Vaak overlappende hoefvormige schimmels die tot 60 cm breed worden, ze hebben een grijs tot roodbruine kleur. Onderzijde wit en laat grote hoeveelhede roestbruine sporen achter. Infecteert vaak via beschadigde wortels waarna het de ondergrondse delen van ddikrandtonderzwam.jpge stamvoet beschadigd.  De vruchtlichamen zijn pas na lange tijd zichtbaar wanneer de schimmel alles heeft verteert wat hij kan. Deze ‘noodbloei’ geeft aan dat de stam gevoelig is voor windworp of lage stambreuk. Dikrandtonderzwam behoort tot de belangrijkste en gevaarlijkste boomaantasters, doordat ze in staat is de afgrendelingen van het hout te doorbreken. Komt vooral voor bij Eik, Robinia en Tamme kastanje

  • Plattetonderzwam

Lijkt op dikrandtonderzwam maar is meer afgeplat en kan tot 30 cm breed worden.In platte-tonderzwameerste instantie wordt de stamvoet aangetast vanuit de kern. Vaak pas nadat de boom verzwakt is door een andere infectie. Na het afsterven van de boom kan hij nog overleven als saprofyt op het dood hout.

  • Gesteelde lakzwam

Waaiervormige geel tot donkerrode hoed van 15 tot 25 cm breed die op een zijdelingse steel staat. De hoed heeft een glanzende harsachtige korst. gesteelde-lakzwamOok rond deze zwam is vaak een laag van roestbruine sporen te zien. Veroorzaakt witrot in de kern van de stamvoet waardoor de boom gevoelig is voor windworp.