Vellen van bomen

 

Als de bomen niet meer gewenst zijn, te zwaar ziek zijn, of een gevaar vormen voor de omgeving kan de boom geveld worden. Elke situatie is anders en moet ook zo bekeken worden. Soms kan de boom in zijn geheel geveld worden. Maar vaak moet de boom stuk voor stuk gedemonteerd worden, dit kan met een hoogtewerker ofwel al klimmend. Op deze manier kan de veiligheid van de mensen en goederen rondom de boom gegarandeerd worden.