Standplaatsverbetering

 

Een gezonde bodem voor een boom bestaat uit voldoende organisch materiaal en bodemleven zoals bacteriën, Insecten, wormen en mycorrhiza die nutriënten afgeven aan de boom

Een goede bodem is luchtig, bevat veel organisch materiaal dat de structuur verbeterd en zit boordevol bodemorganisme.

Bomen kunnen na verloop van tijd een verminderde conditie vertonen, zoals het ijler worden van de kroon, geremde ontwikkeling en vergeling van de bladeren. De esthetische waarde daalt en kunnen er veiligheidsproblemen ontstaan. Soms gebeurd de beslissing om een zieke boom meteen te vellen, dit hoeft echter niet steeds het geval te zijn. Meestal kunnen we het probleem onderzoeken en de boomconditie weer verbeteren na het verbeteren van de standplaatsconditites.

De problemen zijn vaak het gevolg van een ongeschikte standplaats met een tekort aan nutriënten, compactie van de bodem, verarmde bodemdiversiteit, verhardingen rond de boom, verandering in waterhuishouding door bouwwerken,… Door middel van standplaatsverbetering proberen we de conditie van de boom te versterken . Dit door de bodem te beluchten,aanpassing drainage laag, de juiste nutriënten en bodemorganisme toe te voegen. Een boom in behandelde bodem slaat beter aan, groeit beter , is resistenter tegen ziekte en is beter bestand tegen stressfactoren zoals droogte

 

.

Groeiplaatsverbetering begint met een goed bodemonderzoek

De resultaten van een bodemonderzoek vormen de basis om de oorzaak van een  verslechte conditie van de boom te achterhalen. Met behulp van een bodemstaal wordt de concentratie van voedingstoffen in de bodem onderzocht zodat de geschikte meststoffen kunnen worden toegevoegd. Het bodemprofiel wordt bekeken voor de waterhuishouding en bodemdichtheid te bepalen.  Op basis van de resultaten wordt een concreet advies opgesteld.

Wanneer is  standplaatsverbetering nodig?

Bij een zichtbare achteruitgang van de conditie van de boom, maar dit is wat aan de late kant.

Best kan de bodem eens onderzocht worden na werken in de buurt van de boom. Verstoring van de bodem door graafwerken of compactatie van de bodem door de zware voertuigen zijn nefast voor het wortelsysteem van de boom. Dit omdat de wortels zonder zuurstof afsterven en beginnen te rotten. De bodem kan belucht worden door middel van een ploflans (ploffen), hierdoor wordt de rot van de wortels tegen gegaan. Een wortelsysteem kan in een beluchte bodem ook beter voedingstoffen opnemen.

Mogelijke oplossingen voor een verlaagde conditie:

  • verrijking van de bodem door bemesting
  • aanpassing zuurtegraad bodem
  • bewatering of ontwateringskanalen bij  wateroverlast
  • Introduceren van bodemorganisme
  • het “ploffen” van de bodem bij  verharding
  • lichtinval verhogen

Waarom standplaatsverbetering?

De bodem rond de wortels kan gezien worden als het maag en darmstelsel voor een boom, het is daarom essentieel dat deze goed functioneert. In stedelijke omgeving is er een lage diversiteit aan bodemleven en ontbreken vaak de juiste wortelbacteriën en mycorrhiza (schimmels die associëren met plantenwortels). Deze helpen de bomen met het opnemen van nutriënten en water en beschermen de bomen tegen ziekteverwekkers. Door standplaatsverbetering floreert het bodemleven waardoor de boom volop kan genieten van associaties en zijn conditie weer verbeterd.

Neem gerust contact voor meer informatie