Snoei

 

Bomen worden gesnoeid om ervoor te zorgen dat het gewenste eindbeeld van een boom behaalt en behouden word alsook om het ongecontroleerd uitscheuren van takken te voorkomen. Er zijn verschillende soorten van snoei voor elke fase waarin de boom zich bevindt. Omdat het correct snoeien van belang is kan u hier wat tips vinden, moest u zelf aan de slag willen gaan.

Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei worden en takken in de tijdelijke kroon verwijderd, in functie van het eindbeeld van de boom.De takken worden stelselmatig weggenomen zodat de gewenste takvrije stamlengte voor de definitieve kroon begint bekomen wordt. Er wordt ook op gelet dat er geen probleemtakken zoals plakoksels, dubbele toppen en schuurtakken ontstaan. Om grote snoeiwonde te voorkomen vindt de begeidingssnoei best om de 2 tot 3 jaar plaats.

Uitlichtingssnoei (verjonging)

Bij volgroeide bomen worden de uiteinden van de takken wegnemen. Hierdoor wordt de kruin van de boom verkleint en worden ook de zware gesteltakken verlicht. Doordat enke de dunne uiteinde worden weggenomen ontstaan er enkel kleine snoeiwonden waarvan de boom weinig last tot geen van ondervindt. Door de kroon uit te dunnen wordt de diktegroei gestimuleerd.

Vormsnoei

Het snoeien van leibomen en knotbomen waarbij periodiek worden alle takken teruggesnoeid tot op de knot of gesteltak. Hier wordt best op jonge leeftijd mee begonnen, zo blijven de snoeiwonden klein.

 Verwijderen van dood hout

Aangetaste en afgestorven takken kunnen na verloop van tijd afbreken, en een gevaar vormen voor voorbijgangers en schade veroorzaken. De takken kunnen bij het afbreken ook uitscheuren waardoor ze grote wonden maken in de boom, dit zijn plaatsen waar de boom vatbaar is voor infecties. Door dit dood hout zuiver af te zagen kunnen we aantastingen door ziekten aanzienlijk verkleinen.

Kandelaberen en kandelaren:

Hierbij worden de gesteltakken op latere leeftijd sterk ingekort, waardoor enkel takstompen overblijven. Het is een omstreden maatregel omdat het de boom verzwakt, het wordt enkel uitgevoerd wanneer er niets anders opzit en het behoud van de boom op het spel staat.

Snoeien van fruitbomen

Fruitbomen worden gesnoeid zodat ze veel bloesem en vruchten dragen.