Onderzoek

 

Visial Tree Assessment (VTA)

Door een VTA wordt de boom visueel gecontroleerd of er aantastingen zijn zoals, infecties van schimmels of bacteriën, plakoksels, scheurende takken,… De algemene gezondheid van de boom wordt bepaald en de groeiplaats wordt geëvolueerd. Op basis hiervan tellen we een actie- en onderhoudsplan op per boom en stellen we vast of er verder technisch boomonderzoek vereist is.

 

Technisch boomonderzoek

Soms is er een verder gaand boomtechnische onderzoek nodig om goed vast te stellen hoe het precies staat met de veiligheidsrisico’s van de boom.  beschikt over professionele onderzoeksapparatuur en voorziet u van tips en vakkundige adviezen. Afhankelijk van de situatie kan zo’n boomtechnisch onderzoek bestaan uit:

Stabiliteitsonderzoek

Wortels zorgen voor de stabiliteit van de boom. Door houtrot ten gevolge van schimmelinfectie (zie Ziekte en plagen), of bodemwerkzaamheden kan de stabiliteit afnemen. Door middel van een trekproef met inclinometer kan de stabiliteit van de wortels gemeten worden. Men kan ook een stabiliteitsonderzoek uitvoeren voor werkzaamheden in de bodem om een referentie te hebben voor eventuele daling in stabiliteit te meten.

Breukvastheid

In de stam kunnen ook verzwakkingen ontstaan door houtrot of plakoksel vorming. Deze verzwakkingen kunnen gemeten worden met een resitograaf die de weerstand van het hout meet, met deze methode kunnen ook de jaarringen geteld worden omdat deze ook verschillen in densiteit. Vaak wordt deze meting gecombineerd met elastrometrie, een onderdeel van de trekproef waarbij de stijfheid van de stam wordt gemeten.

Bodemonderzoek

De bodem speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van bomen, ze vormen het substraat voor de stabiliteit en hierin bevinden zich het nodig water en nutriënten. Vaak zijn verzwakte bomen het gevolg van suboptimale bodemcondities zoals bodemverdichting, veranderde waterhuishouding, of te kort aan nutriënten. Bij een bodemonderzoek worden profielboringen uitgevoerd en eventueel wordt de bodem onder de boom bemonsterd. Hierbij wordt vrijwel altijd de oorzaak van een verminderde ontwikkeling van de boom vastgesteld.

 

Vakkundig advies 

Met de geschikte vakkennis zorgt Rootz boomverzorging voor de juiste interpretatie en beoordeling van de verscheidene metingen en baseren hierop geschikt advies voor de boom.