Advies

 

Beheersplan

In een natuurlijke omgeving kunnen bomen ongestoord ontwikkelen, maar in openbare ruimte of op privé eigendom is dit niet altijd mogelijk. Na de aanplant kan met de behulp van onderhoud de boom volgroeien in gewenste vorm. Door een goede opvolging inde jeugdfase zijn de meeste problemen te voorkomen. Een beheersplan is een uitwerking van de structuurvisie, waarbij de potenties van de boom en de omgeving zoveel mogelijk benut worden.

De onderhoudsfrequentie, vooral voor begeleidingssnoei, en boomveiligheidsinspecties worden hier bepaald, hierdoor is een een meerjarenbegroting eenvoudig te realiseren. In het boombeheerplan zitten ook andere aspecten zoals de standplaatsverbetering bij bestaande bomen, bestrijding van ziekte en plagen en het reduceren van wortelopdruk.

 

Boominventarisatie

De inventarisatie geeft een totaal beeld van het bomenbestand en de kwaliteit van individuele bomen. De parameters van de boom die hier voor worden opgemeten zijn de boomsoort, boomhoogte, conditie, standplaats en onderhoudstoestand,… De gegevens worden vastgelegd in een GIS-software. Een inventarisatie is een handige middel om een beheersplan op verder te bouwen. omdat de knelpunten, veroudering van het bomenbestand, achterstallig onderhoud of aantastingen, van het bomenbestand worden overzichtelijk weergegeven.

 

Bomen effecten analyse

In een bomen effecten analyse (BEA) wordt de invloed van werkzaamheden (bouw, heraanleg straat, rioleringswerken,…) op de stabiliteit van de bomen onderzocht. Er wordt gekeken welke boombeschermende maatregelingen moeten genomen worden tijdens de werkzaamheden, om de negatieve effecten op de boom te verlagen. Voor het opstellen van dergelijke BEA is het belangrijk om de juiste plannen en tekeningen te verkrijgen zodat een goed onderbouwd advies kan aangemaakt worden.

 

Boomkeuze

De juiste boom op de juiste plaats is van cruciaal belang om een vitale boom te verkrijgen in de gewenste vorm. In een stadstuintje kan je best een boom aanplanten met een beperkte kruin en wortelgestel.  De bodemcondities van u tuin bepaald ook de boomkeuze, zo zal een fruitboom het minder goed doen op zware vochtige gronden terwijl bijvoorbeeld zwarte els hier kan floreren. Ook kan er gekeken worden naar de functie van de boom, zoals het aantrekken van vogels of bestuivers, het werpen van schaduw, … Waardoor u optimaal kunt genieten van u aangeplante boom.

 

Taxatie van bomen

Bomen zijn een investering, hun waarde stijgt met de groei. Een nieuwe aanplant, na schade door derde, compenseert een volgroeide boom niet. De waarde van de boom kan enkel teruggevorderd kunnen worden door een taxatie van de boom voor de schade is aangericht. Bij openbare herinrichtingen waarbij bomen niet kunnen worden behouden, vindt veelal dan herplant plaats ter waarde van de getaxeerde boomwaarde.