Aanplant

De aanplant van bomen is een essentieel gegeven, de correcte wijze van aanplant en boomkeuze zorgen ervoor dat de zaailing kan uitgroeien tot een vitale boom. Er gebeuren vaak fouten bij de aanplant waardoor de bomen slecht ontwikkelen of vervroegt afsterven. Dit kan je voorkomen door je voor te bereiden en hier advies te lezen over hoe je bomen aanplant, of door de aanplant te laten verzorgen door Rootz boomverzorging.

Boomkeuze, het begint bij de bodem

Bij de aanplant van bomen is het doel ze duurzaam en kwalitatief hoogwaardig uit te laten groeien. Hiervoor is het belangrijk dat de juiste boom op de juiste plaats wordt geplant. Voor elke boom die aangeplant wordt moet geëvolueerd worden of de omgeving en de bodem geschikt zijn voor de boomkeuze.  Vooral de samenstelling,  het vochtgehalte en de doorwortelbare ruimte van de bodem spelen een belangrijke rol. Wij voeren graag een bodemonderzoek uit als basis voor een gefundeerde boomkeuze. De vorm en eigenschappen van de boom wegen ook mee in de keuze van de geschikte boomsoort, er kan ook gekeken worden welke boomsoorten historisch in de omgeving voorkwam.

Wijken en parken

Voor het inrichten van wijken, landschappen en parken met bomen wordt een grondige inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan wordt een plan ontworpen voor de wijk- of landschapsinrichting inclusief een boombeheerplan. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de bebouwing, logistieke doelen, de functie, de groei- en onderhoudsmogelijkheden van bomen. Bomen in het stedelijk gebied worden vaak snel vervangen omdat verdroging, verkeer en reconstructies hun tol eisen. Rootz Boomverzorging probeert dit de voorkomen door een correcte aanplant en een geschikte opvolging van de bomen.